Henkilöasiakas

Työterveyshuolto on yhteistyötä.

Mitä työterveyshuolto on?

Työterveyshuolto on yhteistyötä, jonka tavoitteena on parantaa niin työnantajan kuin myös työntekijöiden ja työyhteisöjen terveyttä ja työkykyä sekä työn turvallisuutta. Työterveyshuollon asiantuntijat auttavat työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisyssä ja tukevat sekä työnantajaa että työntekijöitä työhön liittyvissä muutostilanteissa. Työterveyshuolto toteutetaan moniammatillisesti tiimityönä.

Työterveyspalveluihin kuuluvat

Ennaltaehkäisy – työterveyden ammattihenkilöt (eli työterveyslääkäri ja -hoitaja, työfysioterapeutti ja – psykologi sekä ravitsemusterapeutti) tukevat ennakoiden työyhteisöä, sen terveellistä ja turvallista työympäristöä sekä työpaikan tuottavuutta.

Työpaikkaselvitys – työn kuormittavuuden, työolosuhteiden, työympäristön ja mahdollisten haittojen ja vaarojen kartoittaminen.

Terveystarkastukset – terveyden ja työkyvyn seuranta sekä kuntoutuksen tarpeen arviointi.

Neuvonta – yksilöille ja työyhteisöille työkykyyn ja terveeseen elämään liittyvissä asioissa.

Sairaanhoito – ennaltaehkäisyn lisänä on hyödynnettävissä sairaanhoidon palveluita, jotka tukevat työssä jaksamista, nopeuttavat hoitoon pääsyä sekä työhön paluuta. Voit tarkistaa oman yrityksesi toimintasuunnitelmasta, mitä palveluita työterveyshuollon sairaanhoitoon tarkalleen kuuluu tai kysyä ajanvarauksestamme.