Työkykyneuvottelu

Työkykyneuvottelu

Työkykyneuvottelu järjestetään ennakoivasti, kun tunnistetaan riski työkyvyn heikkenemiselle tai kun työkyky on jo heikentynyt tai työkyvyttömyys on pitkittymässä. Pyyntö työkykyneuvottelun järjestämiselle voi tulla työntekijältä, työnantajalta tai työterveyshuollolta. Neuvotteluun osallistuvat työntekijä, esihenkilö, työterveyshuollon edustaja(t) sekä tarvittaessa HR:n edustaja. Työntekijä voi pyytää myös oman tukihenkilön (luottamushenkilö, työsuojeluvaltuutettu) mukaan. Työkykyneuvottelun tavoitteena on aktiivisesti pohtia varhaisessa vaiheessa osallistujien kesken keinoja tukea työkykyä ja työssä suoriutumista.

Työkykyneuvottelun tarkoituksena ei ole käydä läpi sairaudenhoitoa. Neuvottelussa käydään läpi tilanteen taustat, keskustellaan työkyvyn nykytilanteesta ja sen vaikutuksesta työssä suoriutumiseen sekä pohditaan työn terveysvaikutuksia. Sekä työntekijän kokemus työstä että esimiehen näkemys suoriutumisesta on tärkeää tuoda esille neuvottelussa.

Kts. https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/tyoterveysneuvottelu-ratkaisuja-tyohon/pikaopas-tyoterveysneuvotteluun