Sairauspoissaolojen seuranta

Sairauspoissaoloja seurataan sekä työnantajan toimesta että työterveyshuollossa. Työnantaja ilmoittaa työterveyshuoltoon yli 30 päivää kestäneet sairauspoissaolot, jotta työkyvyn tukitoimenpiteet pystytään aloittamaan riittävän varhain. Mikäli sairauspoissaolo kestää yli 60 päivää, saa asiakas Kelalta yhteydenoton kuntoutusvaihtoehtoehdoista. Ennen kuin sairauspoissaolo jatkuu 90 päivää, työterveyslääkäri arvioi työntekijän työkyvyn.

Tarvittaessa työhön paluun mahdollisuuksia voidaan selvittää työkykyneuvottelussa. Työkyvyn seuranta on aktiivista työterveyshuollossa, tavoitteena työkyvyttömyyden ennaltaehkäisy, ylläpito ja palauttaminen.