Terveys­tarkastukset

Terveystarkastukset

Työpaikkaselvitys on perusta terveystarkastuksien määrittämiselle. Työpaikkaselvityksessä ja toimintasuunnitelmassa on määritelty työpaikan erityisen sairastumisen vaaraa aiheuttavat työtehtävät. Työterveyshuoltolain mukaisesti alkutarkastus tehdään erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä. Esihenkilö on vastuussa alkutarkastukseen ohjaamisesta. Alkutarkastuksesta annetaan sopivuuslausunto, jonka työntekijä toimittaa esihenkilölle.

Lakisääteiset määräaikaistarkastukset tehdään työntekijöille, joilla on erityistä sairastumisen vaaraa työssään (esim. yötyö, melu, kemikaalit). Määräaikaistarkastukset tekee työterveyshoitaja, joka tarvittaessa ohjaa työfysioterapeutille, työterveyspsykologille tai työterveyslääkärille. Määräaikaistarkastuksista saadun tiedon perusteella pyritään tunnistamaan työhön liittyvät terveyshaitat ja tehostamaan altistumisen ehkäisytoimenpiteitä. Työntekijä toimittaa määräaikaistarkastuksesta saadun sopivuuslausunnon esihenkilölle.

Työantajan kanssa voidaan sopia vapaaehtoisista työhöntulotarkastuksista työsuhteen alkaessa ja mikäli näin on sovittu, tieto löytyy toimintasuunnitelmasta. Työterveyshuoltolain nojalla tehtäviin terveystarkastuksiin kuuluvat mm. kuntoutustarveselvitykset, osatyökykyisten terveydentilan seuranta, työkykyarviot ja työn kuormittavuuden arviointi, mihin aloite voi tulla työntekijältä, esihenkilöltä tai työterveyshuollosta. Sisältö määrittyy yksilöllisesti huomioiden työntekijän terveydentila ja osatyökykyisyyden syy.