Toiminta­suunnitelma

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvityksen pohjalta työnantaja ja S-työterveys Kuopio ry laativat yhdessä toimintasuunnitelman, joka sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä aiheutuvat toimenpiteet.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain, ja sitä päivitetään tarvittaessa. Tarkistamisen laajuus riippuu mm. työpaikan koosta, työpaikalla tapahtuneista muutoksista sekä työpaikan henkilöstöstä ja työjärjestelyistä. Suunnitelma käsitellään työpaikalla yhteistoimintamenettelyn edellyttämällä tavalla työsuojelutoimikunnassa.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa kuvataan mm.

  • Työterveyshuollon yleiset tavoitteet
  • Toiminnan sisältö ja laajuus korvausluokittain
  • Työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet
  • Työterveyshuollon tehtävät
  • Toiminnan seuranta ja arviointi
  • Yhteistyö esim. työsuojelun, muun terveydenhuollon ja kuntoutuksen kanssa
  • Suunnitelman voimassaolo