Potilasasiakirjat ja tietosuoja

Potilasasiakirjat

Potilastiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §), eli terveydenhuollon ammattihenkilöillä sekä muulla henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon. Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä, toteutumisessa ja seurannassa syntyneitä potilaskertomus-, tutkimus- ja muita potilastietoja. Lisäksi noudatamme potilas- ja asiakastietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) asettamia vaatimuksia ja edellytämme tätä myös yhteistyökumppaneiltamme.

Lomakkeet omien tietojen tarkistamista ja niiden mahdollista korjaamista varten löytyvät alta PDF-lomakkeina.

Lomake tulee olla allekirjoituksella varustettu, ja sen voi joko tuoda asiakaspalvelupisteeseemme tai lähettää postitse osoitteeseen:

S-työterveys Kuopio ry
Tasavallankatu 26
70620 Kuopio


Lokitietojen tarkastuspyyntöasiassa saat lomakkeen Kuopion toimipisteestämme.

Tietosuojaselosteet: