Työkykyarvio

Työkykyarvio

Osatyökykyisen työntekijän tunnistaminen, hoitoon ja kuntoutukseen ohjaaminen ja työssä selviytymisen tukeminen on esihenkilön, henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon tiivistä yhteistyötä. Esihenkilö ohjaa työterveyshuoltoon työkykyarvioon henkilön, jolla on muutoksia työ- ja toimintakyvyssä, toistuvia lyhyitä sairauspoissaoloja tai pitkittyvä työkyvyttömyys. Esihenkilön kanssa yhdessä täytetty varhaisentuen keskustelulomake on hyvä olla käytettävissä työterveyshuollon käynnillä.